คุณอยู่ที่: หน้าแรกประกาศจากสถานทูตฯประกาศราคากลางและขอบเขตของงาน (TOR)

ประกาศราคากลางและขอบเขตของงาน (TOR)

ประกาศราคากลางและขอบเขตของงาน (TOR) 

การจัดจ้างบริษัทเอกชนเพื่อดำเนินการตัดต้นไม้และซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ทำการ สอท. ณ กรุงบราซิเลีย 

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ขอบเขตการดำเนินงาน.pdf)ขอบเขตการดำเนินงานขอบเขตการดำเนินงาน863 kB
Download this file (ราคากลาง.pdf)ราคากลางราคากลาง653 kB

ประกาศจากสถานทูตฯ

Thumbnail ด้วยในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ภาครัฐและเอกชนบราซิลมีกำหนดหยุดงานประท้วงใหญ่  (Greve Geral) บริเวณรัฐสภา ซึ่งใกล้กับที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตฯ   ขอเรียนว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top