คุณอยู่ที่: หน้าแรกประกาศจากสถานทูตฯกำหนดจะจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นอกราชอาณาจักร ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ

กำหนดจะจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นอกราชอาณาจักร ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย มีกำหนดจะจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นอกราชอาณาจักร ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 08.00- 17.00 น.

 

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอเชิญชวนชาวไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พำนักอยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา และสาธารณรัฐซูรินาเม ซึ่งประสงค์จะขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2562(ตามเวลาประเทศไทย) โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/9vcfni

 

ประกาศจากสถานทูตฯ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top