คุณอยู่ที่: หน้าแรกประกาศจากสถานทูตฯวิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

วิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

 

 

 

ชาวไทยซึ่งลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. สามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่ 

ประกาศจากสถานทูตฯ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top