คุณอยู่ที่: หน้าแรกประกาศจากสถานทูตฯกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี ๒๕๖๒) ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี ๒๕๖๒) ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

 ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ:กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี ๒๕๖๒) ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครนายก เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเป็นไทยแก่เยาวชนที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความผูกพันต่อประเทศไทยในด้านต่างๆโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนไทยที่เติบโตในต่างประเทศ

 

จึงขอเชิญชวนเยาวชนเชื้อสายไทยที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศ และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยกระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในประเทศตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ และค่าประกันสุขภาพ

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไปยังกระทรวงวัฒนธรรมโดยตรงภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังใบสมัคร รายละเอียดโครงการฯ และกำหนดการปรากฏตามเอกสารแนบ

 

 

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ใบสมัครและรายละเอียดโครงการ.pdf)ใบสมัครและรายละเอียดโครงการใบสมัครและรายละเอียดโครงการ214 kB

ประกาศจากสถานทูตฯ

Thumbnail   ขอเชิญชวนชาวไทยและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top