คุณอยู่ที่: หน้าแรกประกาศจากสถานทูตฯการปิดทำการของฝ่ายกงสุลในวันที่ 14 มิถุนายน 2562

การปิดทำการของฝ่ายกงสุลในวันที่ 14 มิถุนายน 2562


ด้วยในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ภาครัฐและเอกชนบราซิลมีกำหนดหยุดงานประท้วงใหญ่  (Greve Geral) บริเวณรัฐสภา ซึ่งใกล้กับที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตฯ  


ขอเรียนว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดเปิดทำการปกติในวันดังกล่าว ระหว่างเวลา 09.00 – 12.30 น. และ 14.00 – 17.30 น.
อย่างไรก็ดี ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดปิดทำการในวันที่ 14 มิถุนายน 2562     และจะเปิดทำการเป็นปกติอีกครั้งในวันที่ 17 มิถุนายน 2562


ระหว่างนี้ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่ thaiembbrazil@gmail.com และสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านกงสุลที่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ thaiembassybrazil.com

 

**********************************

 

ประกาศจากสถานทูตฯ

Thumbnail ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย   ขอเชิญชวนชาวไทยและครอบครัวเข้าร่วม พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562   ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top