คุณอยู่ที่: หน้าแรกประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา

ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา

ประเทศและดินแดนที่ผถู้ือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรบัการตรวจลงตรา

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือ นสดท ไทยไม่ต้องขอวีซ่า.pdf)ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือ นสดท ไทยไม่ต้องขอวีซ่าประเทศและดินแดนที่ผู้ถือ นสดท ไทยไม่ต้องขอวีซ่า376 kB

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top