คุณอยู่ที่: หน้าแรกภาษาโปรตุเกสเบื้องต้น

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA

Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs

Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.00

Click here for Embassy's
Official Holidays


Consular Emergency Hotline:
+55 (61) 99919-8763
(For Emergency only)

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 2108 0075
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

 

 

 

ภาษาโปรตุเกสเบื้องต้น

Thumbnail   แบบเรียนภาษาโปรตุเกสเบื้องต้นสำหรับคนไทย จัดทำโดย สถานเอกอัครราชทูตบราซิล ประจำกรุงเทพ   แบบเรียนประกอบด้วย 4 บท บทที่ 1 การแนะนำบุคคลล เรียนรู้เกี่ยวกับการแนะนำตัวเองเบื้องต้น   บทที่ 2 การอธิบายบุคคล เรียนรู้เกี่ยวกับการบอกเส้นทาง การตั้งประโยคคำถาม   บทที่ 3 เวลาว่าง เรียนรู้เกี่ยวกับการนับตัวเลข...

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top