คุณอยู่ที่: หน้าแรกหน่วยเงินตราของบราซิล

หน่วยเงินตราของบราซิล

หน่วยเงินที่ใช้คือ เฮอัล REAL (R$) (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับประมาณ 3 เฮอัล) นักท่องเที่ยวสามารถนำเงินดอลลาร์สหรัฐติดตัวเข้าไปได้ และสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินเฮอัลได้ที่โรงแรม ธนาคาร หรือร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตรา

นักท่องเที่ยวสามารถนำเงินสด หรือ traveler’s cheque ติดตัวได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ถ้าเกิน 10,000 เฮอัลจะต้องแจ้ง (declare) เงินจำนวนที่นำเข้ามาที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

การใช้บัตรเครดิตเป็นที่ยอมรับสำหรับในโรงแรม และห้างร้านขนาดใหญ่ทั่วไป ก่อนเดินทางไปบราซิล กรุณาติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตของท่านที่ประเทศไทยเพื่อเปิดใช้บริการก่อนการเดินทางทุกครั้ง

หากท่านต้องการทราบรายลเอียดเกี่ยวกับเงิน กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://en.wikipedia.org/wiki/Brazilian_real

 

----------------------------------------

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

14 พฤษภาคม 2558

 

 

คำนวนอัตราแลกเปลี่ยนออนไลน์
(กรุณาใส่จำนวนเงินและสกุลเงินตามที่ท่านต้องการในช่องด้านล่าง)

อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้

activity

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย   

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top