คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯครัวไทยสู่ครัวโลก: สอนการทำข้าวเหนียวมะม่วง และมะม่วงดอง/แช่อิ่ม

ครัวไทยสู่ครัวโลก: สอนการทำข้าวเหนียวมะม่วง และมะม่วงดอง/แช่อิ่มเมื่อวันที่ 16พฤศจิกายน2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้จัดกิจกรรมครัวไทยสู่ครัวโลก โดยสอนการทำข้าวเหนียวมะม่วง และมะม่วงดอง/แช่อิ่ม แก่ภริยาเอกอัครราชทูต ญี่ปุ่น มาเลเซียเกาหลีใต้ และเวียดนาม ที่ทำเนียบเอกอัครรราชทูต โดยมีแม่ครัวประจำทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้สอน

ภริยาเอกอัครราชทูตทั้ง 4 คน สนใจในการเรียนรู้วิธีการทำอาหารไทยในครั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลกและสร้างกระแสนิยมอาหารไทยและเครื่องปรุงอาหารไทยในบราซิลแล้ว ยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ด้วย

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

     เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย พร้อมด้วยเอกอัครราชทูต / หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน ณ กรุงบราซิเลีย ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top