คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯงานวันวิสาขบูชาในกรุงบราซิเลีย

งานวันวิสาขบูชาในกรุงบราซิเลีย

 

 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศอื่น ๆ ในบราซิล ได้แก่ เวียดนาม เมียนมา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ ศรีลังกา อินเดีย และเนปาล จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัด Shin Budista Terra Pura กรุงบราซิเลีย ซึ่งเป็นการจัดงานฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยกิจกรรมหลักประกอบด้วย การเวียนเทียน การแสดงธรรมโดยพระมุทิโต ซึ่งเป็นพระภิกษุสายวัดป่าชาวบราซิลที่เคยอุปสมบทในประเทศไทย การนั่งสมาธิ และการจัดเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้ร่วมงาน ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้สนับสนุนการจัดเลี้ยงอาหาร (ข้าวราดแกงมัสมั่นไก่ ขนมมันสำปะหลัง และน้ำกระเจี๊ยบ) แก่ผู้มาร่วมงานด้วย
 
การจัดงานฯ ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยมีสมาชิกคณะทูต พุทธศาสนิกชนในกรุงบราซิเลีย และผู้สนใจเข้าร่วมงานฯ ประมาณ 800 คน 
 
นอกจากการจัดงานดังกล่าวจะเป็นโอกาสสำหรับพุทธศาสนิกชนในการปฏิบัติศาสนกิจเนื่องในวันวิสาขบูชาร่วมกันแล้ว ยังเป็นโอกาสให้ชาวบราซิลในวงกว้างได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาในฐานะวันสำคัญสากลของโลกด้วย
 
 
 
 
 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

     เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย พร้อมด้วยเอกอัครราชทูต / หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน ณ กรุงบราซิเลีย ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top