คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯการประชุม Political Consultations ไทย - บราซิล ครั้งที่ 2

การประชุม Political Consultations ไทย - บราซิล ครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 นายดำรง ใคร่ครวญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานร่วมกับ Ambassador Henrique da Silveira Sardinha Pinto รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิลฝ่ายเอเชียและแปซิฟิก ในการประชุม Political Consultations on Matters of Common Interest ไทย - บราซิล ครั้งที่ 2 ที่กรุงเทพฯ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย - บราซิล การค้าการลงทุน ตลอดจนความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ

 


 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

     เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย พร้อมด้วยเอกอัครราชทูต / หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน ณ กรุงบราซิเลีย ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top