คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 โดยนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและอาหารแห้งไปมอบให้แก่สถานสงเคราะห์เด็ก Associacao Brasileira de Ação Social Crista (ABASC) หรือ Brazilian Association of Christian Social Action เมือง Ocidental รัฐ Goias โดยมีเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการทีมประเทศไทย และครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม

การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกฯ ณ สถานสงเคราะห์ฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงมีต่อประเทศไทยและปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ โดยทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างเสมอมา โดยได้พระราชทานพระราชดำรัสในโอกาสปีเด็กสากล วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๒ ไว้ว่า "...เด็กเป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ใหญ่ ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจำเป็นที่จะต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสมให้มีศรัทธามั่นคงในคุณความดีมีความประพฤติเรียบร้อย สุจริต และมีปัญญา ฉลาดแจ่มใสในเหตุผล..." ดังนั้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นการช่วยสนับสนุนสถานสงเคราะห์เด็กฯ ในการอุปถัมภ์และสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีกว่าแก่เด็กด้อยโอกาสให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และเป็นการสานต่อพระราชปณิธาน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในด้านดังกล่าวให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวบราซิล

ทั้งนี้ สถานสงเคราะห์เด็ก ABASC รัฐ Goias เป็นสาขาของ ABASC องค์กรอิสระที่ทำงานเพื่อการพัฒนาสังคมและให้ความช่วยเหลือแก่เด็กด้อยโอกาส สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครเซาเปาลูและมีสาขาอยู่ทั่วบราซิลประมาณ 20 แห่ง ปัจจุบัน ABASC รัฐ Goias มีเด็กในความดูแลจำนวน 16 คน อายุระหว่าง 5-16 ปี เคยรับเลี้ยงเด็กมากที่สุดถึง 150 คน โดยเด็กในความดูแลเป็นเด็กกำพร้า เด็กที่ครอบครัวมีปัญหา หรือโดนล่วงละเมิดทางเพศ และศาลของรัฐมีคำสั่งให้มาอยู่ภายใต้ความดูแล ของสถานสงเคราะห์ฯ----------------------------------
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
11 ตุลาคม 2561

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

“ครัวไทยสู่ครัวโลก” ในอิกวาซู
วันเสาร์, 17 สิงหาคม 2562
  เมื่อวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับโรงแรม Bourbon das Cataratas ในเมือง Foz do Iguaçu รัฐ Paraná ซึ่งเป็นเมืองที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวไปเยือนมากเป็นอันดับต้น ๆ ของบราซิล จัดงานเทศกาลอาหารไทย ณ ห้องอาหารของโรงแรมฯ โดยแม่ครัวประจำทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ได้ฝึกสอนเชฟของโรงแรมฯ ปรุงเมนูอาหารต่าง ๆ ที่ใช้จัดงานฯ อาทิ ต้มยำกุ้ง ผัดไทยเจ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top