คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลียเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบราซิล

คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลียเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบราซิล    


เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย พร้อมด้วยเอกอัครราชทูต / หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน ณ กรุงบราซิเลีย ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Aloysio Nunes Ferreira Filho รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบราซิล ในนามคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลีย (ASEAN Committee in Brasilia: ACB) ณ กระทรวงการต่างประเทศบราซิล
    
ทั้งนี้ ไทยได้หยิบยกประเด็นทั้งทวิภาคีและพหุภาคีกับฝ่ายบราซิล โดยแสดงความยินดีที่นาย Nunes เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 และได้มอบหมายให้นาย Henrique da Silveira Sardinha Pinto รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิลด้านเอเชียและแปซิฟิก เดินทางไปเป็นประธานร่วมในการประชุม Second Meeting of Political Consultations on Matters of Common Interest ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยกับบราซิล เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่กรุงเทพฯและกล่าวเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องติดตามและ implement ผลการประชุมทั้งสองข้างต้น และโดยที่ในปี 2562 จะครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับบราซิลจึงเสนอให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญดังกล่าวร่วมกันทั้งในไทยและบราซิล นอกจากนี้ ยังได้แจ้งถึงประเด็นหลักที่ไทยจะให้ความสำคัญ คือ การส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติ ในช่วงการเป็นประธานอาเซียน ของไทยในปี 2562 ด้วย
    
โดยนาย Nunes ได้เน้นย้ำกับประเทศสมาชิกอาเซียนถึงความสำคัญทั้งทางด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจที่อาเซียนและประเทศภูมิภาคมีต่อบราซิล และยืนยันว่า ไม่ว่า รัฐบาลใดจะเข้ามาดำรงตำแหน่ง  ต่อภูมิภาคดังกล่าวก็จะยังคงเป็น priority สำหรับบราซิล

 

 

 

 

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกรรมการบริหารกลุ่ม Brazil - Thailand Joint Parliamentary Front...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top