คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย - บราซิล

คอนเสิร์ตเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย - บราซิล

 
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียจัดคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับบราซิล โดยนำวงเครื่องสายสากลจากกรมศิลปากรมาบรรเลงเพลงไทย เพลงบราซิล และเพลงสากลต่าง ๆ รวมทั้งได้บรรเลงเพลงคำหวานและเพลงสายฝน บทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 ด้วย
 
มีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศบราซิลและคณะทูตานุทูตที่ได้รับเชิญประมาณ 200 คนเข้าร่วม ในการนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิลได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้แก่คณะนักดนตรีด้วย
 
 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกรรมการบริหารกลุ่ม Brazil - Thailand Joint Parliamentary Front...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top