คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯงานเลี้ยงอาหารกลางวันในโอกาส 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย - บราซิล

งานเลี้ยงอาหารกลางวันในโอกาส 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย - บราซิล

 
 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 Ambassador Reinaldo Salgado รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิลด้านการเจรจาทวิภาคีในเอเชีย โอเชียเนีย และรัสเซีย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับบราซิล ณ กระทรวงการต่างประเทศบราซิล โดยมีอธิบดีกรมเอเชียใต้ ซึ่งกำกับดูแลความสัมพันธ์ทวิภาคีกับไทย และอธิบดีกรมพิธีการทูต รวมถึงเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศบราซิลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกรรมการบริหารกลุ่ม Brazil - Thailand Joint Parliamentary Front...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top