คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯโครงการจัดสัมมนาทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวที่รัฐมาตูโกรสซูดูซูล

โครงการจัดสัมมนาทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวที่รัฐมาตูโกรสซูดูซูล


เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้เดินทางเยือนรัฐมาตูโกรสซูดูซูล เพื่อดำเนินโครงการจัดสัมมนาทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในบราซิล (Thailand Roadshow in Brazil) โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับผู้ว่าการรัฐฯ เลขาธิการรัฐด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา ประธานสมาคมการท่องเที่ยวแห่งรัฐ ประธานสหพันธ์พาณิชย์แห่งรัฐ รวมทั้งนายกเทศมนตรีและเลขาธิการด้านการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองโบนิโต้ 

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดสัมมนาและพบปะนักธุรกิจที่สหพันธ์พาณิชย์แห่งรัฐ  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างไทยกับรัฐ โดยมีประธานสหพันธ์ฯ และประธานสมาคมการท่องเที่ยวแห่งรัฐเข้าร่วมด้วย
 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มและถวายบังคม...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top