คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯกระทรวงการต่างประเทศบราซิลจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติ แก่เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ในโอกาสเกษียณอายุราชการและพ้นจากหน้าที่

กระทรวงการต่างประเทศบราซิลจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติ แก่เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ในโอกาสเกษียณอายุราชการและพ้นจากหน้าที่เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 กระทรวงการต่างประเทศบราซิลจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวัน  เพื่อเป็นเกียรติแก่นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ในโอกาสเกษียณอายุราชการ และพ้นจากหน้าที่ โดยมีเอกอัครราชทูต Reinaldo José de Almeida Salgado รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล ด้านเอเชียโอเชียเนีย และรัสเซียเป็นเจ้าภาพ ณ ห้อง Bahia กระทรวงการต่างประเทศบราซิล

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top