คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2556รัฐบาเยีย จุดหมายใหม่สำหรับนักลงทุนไทย

รัฐบาเยีย จุดหมายใหม่สำหรับนักลงทุนไทย

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2556 นายธฤต จรุงวัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย และนายกำแหง กล้าสุคนธ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ ได้เดินทางเยือนเมืองซัลวาดอร์ รัฐบาเยีย    อย่างเป็นทางการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับรัฐบาเยีย

ในระหว่างการเยือน เอกอัครราชทูต ฯ และคณะ มีโอกาสได้เยี่ยมคารวะนาย Jaques Wagner      ผู้ว่าการรัฐบาเยีย และเข้าพบนาย Paulo Roberto Britto Guimarães หัวหน้าฝ่ายการพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักเลขาธิการด้านอุตสาหกรรม การค้า และเหมืองแร่ แห่งรัฐบาเยีย นาย Carlos Fernando Amaral ประธานสภาหอการค้ารัฐบาเยีย นาย Reinaldo Sampaio รองประธานสภาอุตสาหกรรมรัฐบาเยีย และรับฟังบรรยายสรุปจากผู้แทนศูนย์กลางด้านการผลิตและเทคโนโลยีแห่งรัฐบาเยีย (Center for Integrated Manufacturing and Technology - CIMATEC)

ในระหว่างการหารือกับผู้แทนต่าง ๆ ของรัฐบาเยีย นายธฤต ฯ กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่นักลงทุนไทยจะมาลงทุนในบราซิลเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากการขยายตัวของตลาดในบราซิล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสินค้าอิเล็กโทรนิกส์ และการผลิตรถยนต์ ซึ่งไทยมีความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนของสินค้าเหล่านี้ เพื่อป้อนอุตสาหกรรมในบราซิลเป็นอย่างดี และรัฐบาเยียจะเป็นฐานการลงทุน ที่ดี เนื่องจากเป็นหนึ่งในรัฐที่มีศักยภาพสูงของบราซิลที่มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมต่อทางคมนาคมภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและความเอาจริงเอาจังของภาครัฐ เอกอัครราชทูต ฯ แจ้งว่า ปัจจุบันมีตัวอย่างความสำเร็จของการลงทุนของบริษัทผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิกส์ขนาดใหญ่ของไทย ซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ที่เมืองมาเนาส์ รัฐอามาโซนัส

ผู้แทนรัฐบาเยียเห็นว่า รัฐบาเยียสามารถเป็นเป้าหมายสำคัญในการลงทุนของไทยได้ในอนาคต โดยปัจจุบันรัฐมีท่าเรือขนส่งสินค้าใหญ่สองแห่ง มีถนนเชื่อมต่อไปยังรัฐอื่น ๆ ของบราซิล สนามบินเมืองซัลวาดอร์เป็นสนามบินนานาชาติ ที่มีเที่ยวบินตรงถึงเมืองต่าง ๆ ในสหรัฐ ฯ และยุโรปทุกวัน เขตอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของรัฐ อยู่ภายในรัศมี 50 กิโลเมตรจากท่าเรือและสนามบิน จึงสะดวกสำหรับการคมนาคมขนส่ง รัฐเป็นศูนย์การผลิตรถยนต์ Ford JAC Motors และ FOTON และศูนย์กลางอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอล นอกจากนี้ รัฐยังให้สิทธิพิเศษด้านภาษีและสิทธิพิเศษ   อื่น ๆ แก่นักลงทุนต่างชาติ และมีศูนย์กลางการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและการผลิต  ชั้นนำ อย่าง CIMATEC ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มปริมาณแรงงานมีฝีมือแก่ภาคอุตสาหกรรมของรัฐอีกด้วย

ทั้งนี้ เอกอัครราชทูต ฯ ได้เชิญนาย  Wagner ผู้ว่าการรัฐเยือนไทยในอนาคตอันใกล้เพื่อโอกาส   ในการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยนาย Wagner แสดงความสนใจเป็นอย่างยิ่ง
 

----------------------------------

ข่าวกิจกรรม ปี 2556

เมื่อวันที่ 5 - 11 ธันวาคม 2556  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นคร เซาเปาลู ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาล Thailand...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top