คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2557เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ณ เกาะ Ilhabela

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ณ เกาะ Ilhabela


       

ในโอกาสการไปประชุมทีมประเทศไทยที่เกาะ Illhabela รัฐเซาเปาลู  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557  นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนาย Toninho Colucci นายกเทศมนตรี ของเมือง Illhabela  เพื่อแสวงหาลู่ทางความร่วมมือในการส่งเสริมและเรียนรู้การบริหารการท่องเที่ยวระหว่างไทย – บราซิล โดยนาย Colucci แจ้งแก่เอกอัครราชทูตฯ ว่า เกาะ Illhabela ถือเป็นเกาะในรัฐเซาเปาลูที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในหมู่คนบราซิล โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวบราซิลหลายแสนคนไปเยือนเกาะดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีเรือท่องทะเลสำราญขนาดใหญ่จำนวนมากไปแวะเยี่ยมชมเกาะ กิจกรรมของเกาะนอกเหนือจากการท่องเที่ยวชายหาดแล้วยังมีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาและการจัดกิจกรรมทางเรือที่สำคัญๆ ได้แก่ Rolex Sailing Week  ทั้งนี้ นาย Colucci ได้แสดงความยินดีที่จะ
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ

       

สถานเอกอัครราชทูตฯ  สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครเซาเปาลู และผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำนครเซาเปาลูได้เคยร่วมกับโรงแรม DPNY ประจำเกาะ Illhabela และเทศบาลเมือง Illhabela จัดเทศกาล Thailand Beach Festival ในเดือนธันวาคม 2556


 

ข่าวกิจกรรม ปี 2557

วันที่ 10 -12 ธันวาคม 2557 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียพร้อมด้วยนายกำแหง กล้าสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าต่างประเทศประจำนครเซาเปาลู และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top