คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2557เอกอัครราชทูตไทยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันนาย Marco César Saraiva da Fonseca อธิบดีกรมปกป้องการค้าบราซิล

เอกอัครราชทูตไทยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันนาย Marco César Saraiva da Fonseca อธิบดีกรมปกป้องการค้าบราซิล
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูตไทยและภริยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นาย Marco César Saraiva da Fonseca อธิบดีกรมปกป้องการค้า กระทรวงพัฒนาการ อุตสาหกรรมและการค้าต่างประเทศของบราซิลและเจ้าหน้าที่ ณ ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

เอกอัครราชทูตไทยได้ใช้โอกาสดังกล่าวหารือแนวปฏิบัติของบราซิลในการไต่สวนการทุ่มตลาด โดยสินค้าไทยได้ประสบปัญหาการตอบโต้การทุ่มตลาดของบราซิล โดยบราซิลได้เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดของสินค้าไทยจำนวน ๖ รายการ ได้แก่

  1. เส้นด้ายวิสคอส
  2. เม็ดพลาสติกโพลีคาร์บอเนต
  3. ยางรถจักรยานยนต์ 
  4. เส้นด้ายไนล่อน 
  5. ยางรถยนต์ และ 
  6. ยางรถบรรทุก

    นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ หารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ (กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ของไทยกับกรมปกป้องทางการค้า กระทรวงพัฒนาการ อุตสาหกรรมและการค้าต่างประเทศของบราซิล) เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันเกี่ยวกับปัญหาการตอบโต้การทุ่มตลาด

 

ข่าวกิจกรรม ปี 2557

วันที่ 10 -12 ธันวาคม 2557 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียพร้อมด้วยนายกำแหง กล้าสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าต่างประเทศประจำนครเซาเปาลู และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top