คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2557เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียบรรยายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแคทอลิคแห่งบราซิเลีย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียบรรยายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแคทอลิคแห่งบราซิเลีย

          


 
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้รับเชิญจากดร. Leila Bijos คณะกฏหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแคทอลิคแห่งบราซิเลีย (University of Catholic Brasilia) ไปบรรยายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภายใต้หัวข้อ “East  Asian Security : Challenges of Strategic Engagement” แก่นักศึกษาปี 3-4 ของคณะ จำนวน 50 คน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาและเอเชียกับประเทศนอกภูมิภาคและโดยเฉพาะกับประเทศมหาอำนาจ  การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประสบความสำเร็จในการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 รวมถึงบทบาทการทูตไทยในภูมิภาคและเวทีระหว่างประเทศ
    

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวย้ำโอกาสและศักยภาพที่ดีของภูมิภาคลาตินอเมริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ อันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันได้มากขึ้นเพื่อเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดและเป็นตลาดการค้าและแหล่งลงทุนสำคัญของกันและกัน  บราซิลที่มีประชากรกว่า 200 ล้านคนกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีประชากรกว่า 600 ล้านคน


                                      

ข่าวกิจกรรม ปี 2557

วันที่ 10 -12 ธันวาคม 2557 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียพร้อมด้วยนายกำแหง กล้าสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าต่างประเทศประจำนครเซาเปาลู และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top