คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2557เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียเผยแพร่มวยไทยในบราซิล

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียเผยแพร่มวยไทยในบราซิล

 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียได้เชิญนาย Sandro Luiz Marciano ประธานสหพันธ์มวยไทย Brazilian League of Traditional Muay Thai ในรัฐบราซิเลีย และสมาชิกกว่า 60 คนมาพบปะ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ฯ ในโอกาสที่สหพันธ์ฯ ได้เชิญนายเมฆศักดิ์ ภัทสานนท์ ครูมวยไทย ( ฉายามวย- สะท้านเวหา ลูกทัพฟ้า) จากไทยมาเปิดการสอนเทคนิคมวยไทยแก่สมาชิกสหพันธ์ฯ ใน 5 รัฐของบราซิล และในโอกาสดังกล่าว สถานีโทรทัศน์  O Globo ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับ 1 ได้มาถ่ายทำสารคดีการฝึกช้อมมวยไทยของสมาชิกสหพันธ์ฯ เพื่อเผยแพร่ไปพร้อมกันดัวย


ป้จจุบัน สถานเอกอัครราชทูต ฯ ประเมินว่า มีชาวบราซิลนิยมฝึกมวยไทยประมาณ 30,000-40,000 คนทั้งชายและหญิงโดยจุดประสงค์มีทั้งเพื่อฝึกเป็นอาชีพ ป้องกันตัว หรือฝึกเพื่อออกกำลังกายในสถานออกกำลังกายทั่วไป


               

ข่าวกิจกรรม ปี 2557

วันที่ 10 -12 ธันวาคม 2557 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียพร้อมด้วยนายกำแหง กล้าสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าต่างประเทศประจำนครเซาเปาลู และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top