คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2557เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีบราซิล

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีบราซิลเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาง Dilma Rousseff ประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ณ ทำเนียบประธานาธิบดี (Palácio do Planalto) โดยมีนางดวงใจ ชาญภูมิดล ภริยา และ พ.อ. ณัฐพงศ์ ขวัญอ่อน ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำกรุงบราซิเลียเข้าร่วมพิธียื่นพระราชสาส์นดังกล่าว


ภายหลังการยื่นสาส์นฯ เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือข้อราชการกับประธานาธิบดี โดยกล่าวขอน้อมนำความปราถนาดียิ่งในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายังประธานาธิบดี และใช้โอกาสดังกล่าวแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีของไทยถึงประธานธิบดีจากการที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งที่ผ่านมา และได้ดำรงตำแหน่งประธานธิบดีสมัยที่ 2 นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวด้วยว่าจะเป็นเกียรติยิ่งต่อประเทศไทยหากประธานธิบดี Rousseff จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการในเวลาที่สะดวกต่อไป ซึ่งประธานาธิบดี Rousseff แจ้งว่าตนเองประสงค์จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการในช่วงที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่ 2 นี้

 

ข่าวกิจกรรม ปี 2557

วันที่ 10 -12 ธันวาคม 2557 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียพร้อมด้วยนายกำแหง กล้าสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าต่างประเทศประจำนครเซาเปาลู และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top