คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2557ท่านเอกอัครราชทูตเยือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล เพื่อส่งเสริมร่วมมือด้านการเกษตร

ท่านเอกอัครราชทูตเยือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล เพื่อส่งเสริมร่วมมือด้านการเกษตร


ระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2557 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูตพร้อมเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเดินทางร่วมกับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตจากประเทศต่าง ๆ เยือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานวัตกรรมการเกษตรและส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรกับบราซิล ณ เมือง Petrolina รัฐ Pernambuco เมือง Casa Nova รัฐ Bahia และเมือง Icapui รัฐ Ceará ซึ่งจัดโดยกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์และผลผลิตทางอาหารของบราซิล


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นาย Lido Colsera รองผู้อำนวยการด้านความร่วมมือการเกษตรระหว่างบราซิลกับต่างประเทศ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ ณ กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์และผลผลิตทางอาหารของบราซิล พร้อมให้การบรรยายภาพรวมศักยภาพทางเกษตรกรรมของบราซิล หลังจากนั้น คณะได้เดินทางเยี่ยมชมไร่สวนองุ่นสำหรับการบริโภคและการผลิตน้ำองุ่น เพื่อบริโภคภายในประเทศและการส่งออก ณ ไร่ Santa Felicidade ณ เมือง Casa Nova รัฐ Bahia


วันที่ 12 และ 13 พฤศจิกายน 2557 คณะได้เยี่ยมชมสถานที่เพิ่มผลผลิตและแปรรูปการเกษตรต่าง ๆ ดังนี้ (1) โรงงานผลิตไวน์ ณ Winery Miolo (2) ไร่มะม่วงและกล้วย AgroBras และ (3) ไร่ผลผลิตแตง Agricola Famosa ซึ่งคณะได้ทราบถึงกรรมวิธีการผลิตไวน์ การบรรจุ และการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไวน์สู่ตลาดภายในบราซิลและต่างประเทศ การคัดสรร ดูแลและจัดส่งผลผลิตทางการเกษตร (มะม่วง กล้วยและแตงพันธุ์ต่าง ๆ ) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิลสู่ตลาดยุโรป อเมริกาและญี่ปุ่น


 ภาคการเกษตรของบราซิลมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและได้ปรับปรุงพัฒนาเทคนิคและความสามารถในการผลิตในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ความสามารถในการผลิต ประสิทธิผลด้านการจัดการ การวิจัย นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น (เช่น การผันน้ำจากแม่น้ำมาช่วยการเกษตรในภูมิภาคเขตร้อน) ได้ช่วยพัฒนาธุรกิจภาคการเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศให้มีผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น


เอกอัครราชทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับนักธุรกิจในสาขาการเกษตรที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาการเกษตรระหว่างไทย – บราซิล 

ข่าวกิจกรรม ปี 2557

วันที่ 10 -12 ธันวาคม 2557 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียพร้อมด้วยนายกำแหง กล้าสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าต่างประเทศประจำนครเซาเปาลู และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top