คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2557สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าร่วมงาน GCCM International Bazaar 2014

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าร่วมงาน GCCM International Bazaar 2014


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 นางดวงใจ ชาญภูมิดล ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ข้าราชการ และคู่สมรส สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้ร่วมกันจัดโต๊ะเผยแพร่อาหารไทย ศิลปวัฒนธรรม และข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยแก่ชาวบราซิลและนักการทูตต่างชาติในงาน GCCM International Bazaar ของสมาคมคู่สมรสหัวหน้าคณะทูตในบราซิเลีย ซึ่งจัดขึ้น ณ Clube do Exercito กรุงบราซิเลีย โดยมีผู้เข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมากถึงกว่า 4,000 คน นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการแสดงการสาธิตมวยไทยโดยสมาคมมวยไทยประจำกรุงบราซิเลียด้วย


การเข้าร่วมงานของสถานเอกอัครราชทูต ฯ ดังกล่าวเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ชาวบราซิลรวมทั้งชาวต่างชาติในบราซิลได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น คาดว่าจะยังผลให้เกิดการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวบราซิลไปยังประเทศไทย ตลอดจนความนิยมในการบริโภคอาหารไทย และจะก่อให้เกิดการขยายตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงและอาหารกึ่งสำเร็จรูปของไทยในบราซิลได้มากขึ้นต่อไป

ข่าวกิจกรรม ปี 2557

วันที่ 10 -12 ธันวาคม 2557 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียพร้อมด้วยนายกำแหง กล้าสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าต่างประเทศประจำนครเซาเปาลู และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top