คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2557สอท ณ กรุงบราซิเลีย จัดงานฯวันเฉลิมพระชนมพรรษา87 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สอท ณ กรุงบราซิเลีย จัดงานฯวันเฉลิมพระชนมพรรษา87 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2557  สอท. ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานวันชาติไทย แก่คณะทูตานุทูต  ข้าราชการและนักธุรกิจระดับสูงของบราซิล คนไทยและครอบครัวในบราซิล ณ ห้อง Grand Hall โรงแรม Royal Tulip โดยมีแขกร่วมงานประมาณ 220 คน

นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้กล่าวถวายพระพรเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยโดยทรงอุทิศพระวรกายและพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยังประโยชน์สุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและการพัฒนาประเทศไทย และได้กล่าวฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย – บราซิลโอกาสครบรอบ 55 ปีว่าทั้งสองประเทศได้มีความร่วมมือและความสัมพันธ์ใกล้ชิดทุกด้าน รวมทั้งสรุปสถานการณ์การเมืองไทยและความคืบหน้าของไทยในการดำเนินการตาม roadmap 3 ขั้นตอนให้ผู้เข้าร่วมงานทราบด้วย
    
ในงานเลี้ยงรับรองดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยด้วย


ข่าวกิจกรรม ปี 2557

วันที่ 10 -12 ธันวาคม 2557 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียพร้อมด้วยนายกำแหง กล้าสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าต่างประเทศประจำนครเซาเปาลู และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top