คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2557เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียเยือนเมือง Goiania รัฐ Goiás (10 – 12 ธันวาคม 2557)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียเยือนเมือง Goiania รัฐ Goiás (10 – 12 ธันวาคม 2557)


วันที่ 10 -12 ธันวาคม 2557 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียพร้อมด้วยนายกำแหง กล้าสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าต่างประเทศประจำนครเซาเปาลู และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เดินทางเยือนเมือง Goiania รัฐ Goiás      เพื่อจัดการสัมมนาส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวไทย – บราซิล ให้แก่สมาชิกสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องของรัฐ Goiás และในโอกาสดังกล่าวเอกอัครราชทูตฯ และคณะได้พบหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าการรัฐ Goiás และเยี่ยมชมบริษัทขนส่งและกระจายสินค้าทางบก (Dry Port) ณ เมือง Anápolis   


วันที่ 11 ธันวาคม 2557 เอกอัครราชทูตฯ และคณะร่วมกับ Commercial Association of Industries and Services of the State of Goiás (ACIEG) จัดการสัมมนาหัวข้อ “โอกาสการค้าและการลงทุนระหว่าง ไทย – รัฐ Goiás” ซึ่งมีนักธุรกิจและผู้ประกอบการของรัฐ Goiás เข้าร่วมมากกว่า 50 คน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายศักยภาพและลู่ทางการเพิ่มการค้า การลงทุนระหว่างบราซิลกับอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยและการที่อาเซียนซึ่งมีประชากรรวมกว่า 600 ล้านคนจะกลายเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 ทั้งนี้บราซิลและไทยต่างเป็นตลาดที่มีศักยภาพของลาตินอเมริกาและเอเชีย รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลาง (Hub) ในการกระจายสินค้าสู่ภูมิภาคเอเชีย อาเซียน และลาตินอเมริกาซึ่งกันและกันได้ด้วย นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติในประเทศไทยและสนับสนุนการลงทุนของไทยในบราซิลด้วย ส่วนนายกำแหง  กล้าสุคนธ์ ได้บรรยายสรุปโอกาสและศักยภาพของสินค้าสำคัญ ๆ ของไทยในการเข้าสู่ตลาดบราซิลพร้อมเชิญชวนบริษัทของรัฐ Goiás ไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆในประเทศไทย ในช่วงถาม-ตอบหลังการสัมมนาฯ มีนักธุรกิจสอบถามข้อมูลศักยภาพของสินค้าไทยและโอกาสในการมีความร่วมมือด้านการค้าในสินค้าประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ เครื่องสำอางและชิ้นส่วนยานยนต์


ในวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ และคณะได้เยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ นาย José Eliton de Figuerêde Junior รองผู้ว่าการรัฐ Goiás และนาย William O’ Dwyer เลขาธิการฝ่ายอุตสาหกรรมและการค้าต่างประเทศรัฐ Goiás โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้หารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีที่ใกล้ชิดในมิติต่าง ๆ ระหว่างกัน เช่น การจัดงานเทศกาลอาหารและการท่องเที่ยว การร่วมลงทุนและการนำเข้าผลิตภัณฑ์และสินค้าไทย เป็นต้น โดยเฉพาะศักยภาพของสินค้าและการบริการของรัฐ Goiás ที่สามารถมีความร่วมมือกับไทยได้ อาทิ (1) ชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ (2) ผลิตภัณฑ์น้ำตาลจากอ้อย เอทานอลและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (3) สินค้าเครื่องสำอาง (4) เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน และ (5) การบริหารด้านโรงแรมและธุรกิจ การท่องเที่ยว  


วันที่ 12 ธันวาคม 2557 เอกอัครราชทูตฯ และคณะฯ ได้เดินทางเยี่ยมชมบริษัทขนส่งและกระจายสินค้าทางบก (Dry Port) ณ เมือง Anápolis ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาค Midwest ของบราซิล เพื่อรับฟังการบรรยายศักยภาพด้านการขนส่งและจัดส่งสินค้าเข้าสู่ภูมิภาคต่าง ๆ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้หารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือที่จะนำเข้าสินค้าไทยสู่ภาคกลางและ   ภาคตะวันตกของบราซิลให้มากขึ้น  

 

ข่าวกิจกรรม ปี 2557

วันที่ 10 -12 ธันวาคม 2557 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียพร้อมด้วยนายกำแหง กล้าสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าต่างประเทศประจำนครเซาเปาลู และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top