คุณอยู่ที่: หน้าแรก

เทศกาลอาหารและวัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี 2019 ณ กรุงบราซิเลียเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลีย (ASEAN Committee in Brasilia: ACB) ประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา สิงคโปร์ ไทย และเวียดนามประจำบราซิล จัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี 2562 (ASEAN Food and Cultural Festival 2019) ที่สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย กรุงบราซิเลีย
   
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการออกร้านจำหน่ายอาหาร และสินค้าพื้นเมืองจาก แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การแสดงทางวัฒนธรรมของ ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งกิจกรรม ASEAN Quiz ตอบคำถามชิงรางวัลเกี่ยวกับอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งได้สอดแทรกข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 ของไทยไว้ด้วย
   
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ออกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องปรุงอาหารไทย และสินค้าที่ระลึกจากประเทศไทย ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี มีผู้มาเข้าคิวรอซื้อสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผัดไทย เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานสมาพันธ์ มวยไทยแห่งบราซิล (Confederação Brasileira de Muay Thai Tradicional) สนับสนุนการสาธิตชกมวยไทยด้วย

การจัดเทศกาลดังกล่าวประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง มีผู้เข้าร่วมเทศกาลฯ จำนวน 1,502 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เกือบ 1 เท่าตัว บรรลุวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงกลุ่มมวลชนในกรุงบราซิเลียเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ และทัศนะคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียนผ่านสื่อทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน และสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของอาเซียน ตลอดจนเป็นการเฉลิมฉลองปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 2562 (ASEAN Cultural Year 2019) ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของไทยในปีที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนด้วย
 

 

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA

Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs

Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.00

Click here for Embassy's
Official Holidays


Consular Emergency Hotline:
+55 (61) 99919-8763
(For Emergency only)

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 2108 0075
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top