คุณอยู่ที่: หน้าแรก

โครงการจัดสัมมนาทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวที่รัฐมารันเยา


เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้เดินทางเยือนรัฐมารันเยา เพื่อดำเนินโครงการจัดสัมมนาทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในบราซิล (Thailand Roadshow in Brazil) โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับผู้ว่าการรัฐฯ รองผู้ว่าการรัฐฯ เลขาธิการรัฐด้านการพัฒนา เลขาธิการรัฐด้านการท่องเที่ยว ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรม และประธานสหพันธ์พาณิชย์ โดยมีรองประธานไมเนอร์กรุ๊ปดูแลโรงแรมในยุโรปและอเมริกาใต้ เข้าร่วมการหารือด้วย

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดสัมมนาและพบปะนักธุรกิจที่สหพันธ์พาณิชย์แห่งรัฐ  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างไทยกับรัฐ โดยมีประธานสหพันธ์ฯ และเลขาธิการรัฐด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมด้วย

 

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA

Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs

Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.00

Click here for Embassy's
Official Holidays


Consular Emergency Hotline:
+55 (61) 99919-8763
(For Emergency only)

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 2108 0075
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top