คุณอยู่ที่: หน้าแรก

โครงการ Embaixada de Portas Abertas

 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียให้การต้อนรับคณะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และคณาจารย์จากโรงเรียน Núcleo Bandeirate กรุงบราซิเลีย รวมถึงผู้แทนจากสำนักงานเขตนครหลวง (Distrito Federal) รวมจำนวน 41 คน ตามโครงการ Embaixada de Portas Abertas เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนชาวบราซิลได้ทำความรู้จักกับภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ และเรียนรู้จักวัฒนธรรมไทย
 
ในโอกาสนี้ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและประชาคมอาเซียนแก่คณะ และเอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะเยี่ยมชมพื้นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ด้วย
 
ความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับเขตนครหลวงข้างต้น เป็นโอกาสในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ แก่เยาวชนชาวบราซิล ทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับหน่วยราชการในพื้นที่ด้วย
 

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA

Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs

Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.00

Click here for Embassy's
Official Holidays


Consular Emergency Hotline:
+55 (61) 99919-8763
(For Emergency only)

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 2108 0075
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top