คุณอยู่ที่: หน้าแรกหน้าแรกThai Languageข่าวข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตโครงการจัดสัมมนาทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวที่รัฐมาตูโกรสซูดูซูล

activity

 

activity

โครงการจัดสัมมนาทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวที่รัฐมาตูโกรสซูดูซูล


เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้เดินทางเยือนรัฐมาตูโกรสซูดูซูล เพื่อดำเนินโครงการจัดสัมมนาทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในบราซิล (Thailand Roadshow in Brazil) โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับผู้ว่าการรัฐฯ เลขาธิการรัฐด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา ประธานสมาคมการท่องเที่ยวแห่งรัฐ ประธานสหพันธ์พาณิชย์แห่งรัฐ รวมทั้งนายกเทศมนตรีและเลขาธิการด้านการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองโบนิโต้ 

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดสัมมนาและพบปะนักธุรกิจที่สหพันธ์พาณิชย์แห่งรัฐ  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างไทยกับรัฐ โดยมีประธานสหพันธ์ฯ และประธานสมาคมการท่องเที่ยวแห่งรัฐเข้าร่วมด้วย
 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA

Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs

Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.00

Click here for Embassy's
Official Holidays


Consular Emergency Hotline:
+55 (61) 99919-8763
(For Emergency only)

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 2108 0075
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

 

 

 

activity

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย   

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top