คุณอยู่ที่: หน้าแรก

อัตราค่าธรรมเนียมงานกงสุล

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต  ณ กรุงบราซิเลีย
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมงานบริการด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครรีโอเดจาเนโร และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซาเปาลู
เริ่มใช้วันที่ 15 มิถุนายน 2556
  
ลำดับ
(No.)
การให้บริการ  (Services)
ประเภท (Categories)
ค่าธรรมเนียม
สกุลเงินเฮอัล
(Brazilian Real)
1
 
Transit Visa (per entry)
R$  60
2
 
Tourist Visa (per entry)
R$  75
3
 
Non-Immigrant Visa (single entry)
R$  145
4
ตรวจลงตรา (Visa)
Non-Immigrant Visa (Multiple entries with one year validation)
R$  355
5
 
Non-Immigrant Visa (Multiple entries with three year validation)*
R$  710
6
 
Non-Immigrant Visa (APEC) (Multiple entries with three year validation)*
R$  355
7
 
ACMECS Single Entry  (ASV)*
R$  75
8
หนังสือเดินทาง
 
 

หนังสือเดินทาง E- Passport (อายุการใช้งาน 5 ปี)*

R$  75
9
(Passport)
หนังสือเดินทางชั่วคราว Temporary Passport (อายุการใช้งาน 1 ปี)*
R$  20
10
การรับรองเอกสาร
(Legalization)
รับรองเอกสาร/ออกหนังสือรับรอง ทุกประเภท*
R$  50
11
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ขอสละสัญชาติไทย*
R$  1
 
      ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมงานกงสุลข้างต้นพิจารณาปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน มิใช่เป็นการขึ้นค่าธรรมเนียม และอาจมีการปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราวอีกในอนาคต
 
* สามารถรับบริการได้เฉพาะที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
8 พฤษภาคม 2556

 

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA
Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs
Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.30

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 3223-7502
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

Visa service in Sao Paulo or Rio de Janeiro

Royal Thai Honorary Consulate-General, Sao Paulo

www.thaiconsul.com

Royal Thai Honorary Consulate-General, Rio de Janeiro

Tel: (55 21) 2525 0000

E-mail: amsauer@amsterdamsauer.com

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top