คุณอยู่ที่: หน้าแรก

สอท เอเซียและโอเชียเนียร่วมกันหารือระหว่างผู้บริหารของกรมพิธีการทูต

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554  ทปษ.วิทิต เภาวัฒนาสุข ได้เป็นประธานการหารือระหว่างผู้บริหารของกรมพิธีการทูต กระทรวงแรงงานและสำนักงานตำรวจบราซิล กับ Head of Chancery ของสถานเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศเอเชีย – โอเชียเนีย 18 ประเทศ

เพื่อกระชับความสัมพันธ์และการประสานงานร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวกับพิธีการทูต การจ้างงานลูกจ้างท้องถิ่นและการรักษาความปลอดภัยคณะทูตานุทูต และในโอกาสดังกล่าวได้จัดเลี้ยงอาหารว่างของไทยด้วย

 

 

 

 

 

 

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA
Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs
Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.30

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 3223-7502
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

Visa service in Sao Paulo or Rio de Janeiro

Royal Thai Honorary Consulate-General, Sao Paulo

www.thaiconsul.com

Royal Thai Honorary Consulate-General, Rio de Janeiro

Tel: (55 21) 2525 0000

E-mail: amsauer@amsterdamsauer.com

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top