ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างไทย-บราซิล

ไทยกับบราซิลสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 17 เมษายน  2502  โดยไทยได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตเมื่อปี 2507 ณ นครริโอ เด จาเนโร ซึ่งเป็นเมืองหลวงของบราซิลในขณะนั้น ก่อนที่จะย้ายสถานเอกอัครราชทูตมาอยู่ที่กรุงบราซิเลียในปี 2516 ภายหลังจากที่บราซิลย้ายเมืองหลวง มาอยู่ที่กรุงบราซิเลียในปี 2503 นอกจากนี้ ยังมีสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ณ กรุงบราซิเลีย สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ที่นครริโอ เดอ จาเนโร และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ที่นครเซาเปาโล ส่วนบราซิลได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงเทพฯเมื่อปี 2506

ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-บราซิลเป็นไปอย่างราบรื่น และแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมไทย-บราซิลเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2547 เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทุก 2 ปี ซึ่งไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งแรกที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนตุลาคม 2551 และทั้งสองได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนเป็นระยะๆ โดยฝ่ายไทยได้เคยมีการเสด็จเยือนบราซิลในระดับราชวงศ์ การเยือนในระดับนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ และผู้บัญชาการทหารสูงสุด นอกจากนี้ ไทยและบราซิลได้มีความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศต่างๆ อย่างใกล้ชิด ในประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อประชาคมโลก อาทิ ความมั่นคง การรักษษและส่งเสริมสันติภาพ เศรษฐกิจและการค้า สิ่งแวดล้อม โดยทั้งสองประเทศมีแนวนโยบายที่คล้ายคลึงกัน และมีบทบาทความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศที่สำคัญๆ ได้แก่ สหประชาชาติ WTO  South-South Cooperation  FEALAC ASEAN-MERCOSUR เป็นต้น

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า
บราซิลเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในลาตินอเมริกา ดังมีรายละเอียดมูลค่าการค้าระหว่างกัน ดังนี้


การค้าระหว่างประเทศไทย-บราซิล (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
trade.jpg
graphp.jpg* สาเหตุสำคัญประการหนึ่งของการค้าไทย-บราซิลที่ลดลงในปี 2552 คือ ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก


ในปี 2552 สินค้า 5 อันดับแรกที่ไทยส่งออกไปยังบราซิล
1.    ยางพารา
2.    รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
3.    ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์
4.    เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ
5.    ผลิตภัณฑ์ยางในปี 2552 สินค้า 5 อันดับแรก ที่ไทยนำเข้าจากบราซิล คือ
1.    พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
2.    เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
3.    สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
4.    เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
5.    สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์

ความตกลงระหว่างไทย – บราซิล
1.    ความตกลงทางการค้า ลงนามเมื่อ 12 กันยายน 2527
2.    ความตกลงทางวิทยาศาสตร์ และวิชาการ ลงนามเมื่อ 12 กันยายน 2527
3.    ความตกลงการบิน ลงนามเมื่อ 21 มีนาคม 2534
4.    ความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ ลงนามเมื่อ 24 มกราคม 2537
5.    ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กับ The National Confederation of Commerce ลงนามเมื่อ 13 มิถุนายน 2537
6.     ความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดา ลงนามเมื่อ 21 กรกฎาคม 2540
7.    ความตกลงด้านสุขอนามัยพืชและสัตว์ ลงนามเมื่อ 16 มิถุนายน 2547
8.    บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วม (JC) ไทย-บราซิล ลงนามเมื่อ16 มิถุนายน 2547
9.      บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK ของไทยกับธนาคารแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (BNDES) ของบราซิล ลงนามเมื่อ ลงนามเมื่อ 16 มิถุนายน 2547 10.ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างไทย-บราซิล ลงนามเมื่อ 16 มิถุนายน 2547

-----------------------------------

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
       เมษายน 2553
 

thailandtoday

 

 

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA
Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs
Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.30

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 3223-7502
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com


 

ตางรางการแข่งขันฟุตบอล

 

Search